ติดต่อศูนย์เทคโนฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) ชั้น 2

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 ม.1

ถนนศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โทร. 02-444-6000 ต่อ 1040 - 1044