ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...Up

การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านจาก IPV4 เป็น IPV6

 
คุณทวี   ศรีบุศย์ดี
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารเครือข่าย 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
บรรยายเรื่อง  “การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านจาก IPV4 เป็น IPV6”
 
 
Powered by Phoca Download

Banner