ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Up

การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านจาก IPV4 เป็น IPV6

 
คุณทวี   ศรีบุศย์ดี
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารเครือข่าย 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
บรรยายเรื่อง  “การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านจาก IPV4 เป็น IPV6”
 
 
Powered by Phoca Download

Banner