ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”         ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ร่วมกันจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

Share

Banner